مقاله بررسی تاثیر نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 بر شاخص های پریودنتال در مبتلایان به بیماری ژنژیویت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 بر شاخص های پریودنتال در مبتلایان به بیماری ژنژیویت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماریهای پریودونتال
مقاله بیماریهای لثه
مقاله نخ دندان آغشته به محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهتویی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به عوارض شناخته شده عدم درمان مناسب بیماری ژنژیویت و هزینه بالای درمانهای تهاجمی مثل جراحی و وجود بعضی گزارش ها مبنی بر موفقیت درمان بیماری های دهان و دندان به شیوه طب سنتی ایرانی اسلامی که از جمله آنها، تاثیر مثبت محلول SUAB2 می باشد، این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات  SUAB2روی شاخص های پریودونتال در سال ۱۳۹۰ در بخش پریودنتولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور و بر روی ۱۰ نفر مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی که مبتلا به ژنژیویت بودند به صورت Split mouth انجام شد، برای کلیه بیماران فاز اول درمان بیماری های پریودنتال انجام گرفت. مقادیر پایه شاخص پلاک (PI)، شاخص خونریزی بدنبال پروبینگ (BOP)، شاخص لثه ای (GI) و عمق پروبینگ (PD) بررسی و ثبت گردید، نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 و نخ دندان هم رنگ آن به عنوان پلاسبو به صورت Blind در اختیار مجری طرح قرار داده شد و همچنین دهان هر بیماربه طور تصادفی به دو گروه تقسیم شد، کوآدرانت راست بالا و چپ پایین گروه A و کوآدرانت راست پایین و چپ بالا گروه B در نظر گرفته شد و به بیماران نیز آموزش داده شد که پس از مسواک زدن از نخ دندان های A, B در کوآدارنتهای مربوطه استفاده کنند، بیماران پس از ۱٫۵ و ۳ ماه فراخوانده شدند و مجددا شاخص های چهارگانه ارزیابی شد و قضاوت آماری با آزمون های، McNemars, Mann-U-Whitney و Paired T test و T-test انجام شد.
یافته ها: افراد مورد بررسی ۶ نفر زن و ۴ نفر مرد بودند و میانگین سنی آنها ۵٫۳۲±۳۱٫۴ بود در گروه نخ دارویی در پی گیری ۱٫۵ ماهه میزان تغییرات PI، BOP، PD بطور معنی داری کاهش داشت (P<0.05). اما در پی گیری سه ماهه در این شاخص ها بین دو گروه تفاوتی دیده نشد. (P<0.4)  GI در پی گیری ۱٫۵ و سه ماهه بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (P<0.2).
نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربرد suab2 همراه نخ دندان در کاهش PI، BOP و PD پس از ۱٫۵ ماه در بیماران مبتلا به ژنژیویت از نوع معمولی موثرتر است.