مقاله بررسی تاثیر نحوه پارت چینی بر کیفیت بذر ارقام تجاری سویای استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۴۰ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نحوه پارت چینی بر کیفیت بذر ارقام تجاری سویای استان مازندران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب مکانیکی
مقاله انبارداری
مقاله بذر سویا
مقاله تعداد ردیف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هادی نژاد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه دانه سویا نسبت به شکستگی و لپه ای شدن بسیار حساس است بنابراین کیفیت نهایی بذر سویا به نحوه فرآوری و شرایط انبارداری آن وابسته بوده و کاهش صدمات مکانیکی در طی این دوره یک گام مهم در حفظ کیفیت بالای بذر خواهد بود. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در طی دو سال در شهرستان ساری و با هدف تعیین تعداد کیسه ای که در هر پارت بذری می تواند بر روی هم چیده شود بدون این که کیفیت بذر تولیدی را کاهش دهد اجرا شد. عامل نخست مورد بررسی (تعداد کیسه هایی که در یک پارت ۲۵ تنی بر روی هم چیده می شوند) در ۳ سطح (۸، ۱۰ و ۱۲ کیسه) و عامل دوم (ارقامی که دارای بیشترین سطح کشت در استان مازندران بودند) در ۳ سطح (رقم ساری و لاین های ۰۳۲ و ۰۳۳) مورد مطالعه قرار گرفتند. ۹ تیمار فوق در ۳ تکرار به مدت ۴ ماه در شرایط انباری یکسان قرار داده شدند و سپس بذرهای نمونه برداری شده از این پارت ها بررسی شدند. نتایج نشان داد نوسانات بالاتر دمایی و رطوبتی در سال نخست به همراه رطوبت نسبی بیشتر در این سال سبب افت معنی دار کیفیت بذر نسبت به سال دوم پژوهش شد. لاین ۰۳۳ نسبت به لاین ۰۳۲ و رقم ساری از درصد جوانه زنی بالاتر و ویژگی های مزرعه ای بهتر برخوردار بوده و توانسته است شرایط نگهداری را به نحو مناسب تری تحمل کند. افزایش تعداد ردیف در هر پارت بذری ویژگی های کیفی بذر سویا را به طور معنی داری کاهش داد به طوری که میانگین درصد جوانه زنی و میانگین طول گیاهچه در پارت های ۸ ردیفه (به ترتیب ۸۱٫۵ درصد و ۱۲٫۸۶ سانتی متر) بالاتر از پارت های ۱۰ ردیفه (به ترتیب ۷۹٫۳ درصد و ۱۱٫۸۳ سانتی متر) و ۱۲ ردیفه (به ترتیب ۷۹ درصد و ۱۱٫۵۲ سانتی متر) بوده و میزان هدایت الکتریکی محلول حاصل از خیساندن بذرهای به دست آمده از این پارت ها کمتر از پارت های ۱۰ و ۱۲ ردیفه بود. بنابراین توصیه می شود که بذور سویا در پارت های ۸ ردیفه نگهداری و انبار شوند.