مقاله بررسی تاثیر نانوسیلور آشامیدنی برروی میزان مرگ و میر جنین در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نانوسیلور آشامیدنی برروی میزان مرگ و میر جنین در رت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوسیلور
مقاله رت
مقاله اثرات سیتوتوکسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عبدالغفار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوسیلور یکی از دستاوردهای شگرف در نانوتکنولوژی است که در عرصه های مختلف پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و دامپروری کاربرد دارد. نقره در ابعاد بزرگتر، فلزی با خاصیت واکنش دهی کم می باشد اما هنگامی که به ابعاد کوچکتر در حد نانومتر تبدیل می شود خواص ویژه آن افزایش می یابد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نانوسیلور آشامیدنی برروی میزان مرگ و میر جنین رت می باشد. این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در آن از ۱۲ سر رت ماده باردار استفاده شد. رت ها به ۳ گروه 4 تایی تقسیم شدند. گروه اول: کنترل، گروه دوم: رت هایی که نانوسیلور با دوز بالا (۱۰ ppm) به صورت آشامیدنی دریافت می کردند، گروه دوم: رت هایی که نانوسیلور با دوز پایین (۱ ppm) به صورت آشامیدنی دریافت می کردند. تیمار رت ها از روز شانزدهم بارداری شروع و تا روز بیست و سوم بارداری، پس از تولد نوزادان ادمه داشت. بعد از این مدت تعداد نوزادان بدنیا آمده و مرده شمارش شدند و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آنالیز آماری یک طرفه ANOVA بررسی شد که تفاوت معنی داری از لحاظ تعداد جنین مرده بین گروه های کنترل و آشامیدنی با دوز بالا وجود داشت. این نتایج گویای آن است که نانوسیلور آشامیدنی اثرات سیتوتوکسی برروی جنین گذاشته و منجر به مرگ آن می شود.