مقاله بررسی تاثیر مکمل یاری منیزیم بر مارکرهای سرمی ساخت استخوان و ترمیم شکستگی استخوان های بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۳۲ تا ۶۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مکمل یاری منیزیم بر مارکرهای سرمی ساخت استخوان و ترمیم شکستگی استخوان های بلند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منیزیم
مقاله آلکالین فسفاتاز
مقاله استئوکلسین
مقاله شکستگی استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رستمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: امامی محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: منیزیم یکی از مواد معدنی ضروری در تشکیل استخوان است. شواهدی مبنی بر نقش منیزیم در متابولیسم استخوان و فرایند معدنی شدن استخوان وجود دارد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مکمل یاری منیزیم بر مارکرهای سرمی ساخت استخوان و ترمیم شکستگی استخوان های بلند در زنان سنین قبل از یائسگی بود.
روش بررسی: در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بود، ۳۲ زن ۴۵-۲۰ ساله با شکستگی استخوان های بلند به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. بیماران در گروه مورد به مدت ۸ هفته روزانه ۲۵۰ میلی گرم منیزیم دریافت کردند و بیماران گروه شاهد در طول مدت مطالعه دارونما دریافت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه، سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین اندازه گیری شد و تشکیل کال استخوانی به کمک عکس های رادیوگرافی بررسی گردید. معیار ترمیم شکستگی، تشکیل یا عدم تشکیل کال در ناحیه شکستگی در نظر گرفته شد.
نتایج: مقایسه سطح سرمی آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین بین دو گروه در ابتدا و انتهای مطالعه اختلاف معنی داری را نشان نداد. طی ۲ ماه مکمل یاری منیزیم، افزایش سطح آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین سرمی از نظر آماری معنی دار نبود. از نظر تشکیل کال استخوانی در انتهای مطالعه نیز بین دو گروه مورد و شاهد تفاوتی دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مکمل یاری منیزیم نتوانست تغییری در مارکرهای سرمی ساخت استخوان و ترمیم شکستگی داشته باشد و اثبات قطعی این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری دارد.