مقاله بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضدمیکروبی
مقاله نقره
مقاله لعاب
مقاله نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق تاثیر میزان نقره بر روی فعال یت ضدمیکروبی سطح لعاب، به وسیله اعمال پوششی حاوی مقادیر مختلفی از نیترات نقره از ۱۰ wt% تا ۵۰ wt% بر روی سطح لعاب بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده این مطلب است که با افزایش میزان نیترات نقره در پوشش، سطح لعاب حاوی مقادیر بیشتری یون نقره می باشد. با بررسی فعالیت ضد میکروبی سطح لعاب، مشخص شد که سطح لعاب، با افزایش میزان نقره در مدت زمانی کوتاه (بعد از 2 ساعت) خاصیت ضد میکروبی قوی را در برابر باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس نشان می دهد. با استفاده ازSEM, XRF  حضور نقره و میزان نقره در سطح لعاب بعد از نفوذ مورد تائید قرار گرفته است.