مقاله بررسی تاثیر مواجهه با مخلوط حلال های آلی بر پردازش شنوایی مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۹۵۰ تا ۹۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مواجهه با مخلوط حلال های آلی بر پردازش شنوایی مرکزی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلال های آلی
مقاله مواجهه
مقاله پردازش شنوایی مرکزی
مقاله آزمون اعداد دایکوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستین علی
جناب آقای / سرکار خانم: ثامنی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: طاهایی سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نیلفروش محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حلال ها عموما به صورت بخارشده استنشاق می شوند و از طریق مجرای تنفسی جذب می شوند. مطالعات مختلفی آسیب مرکزی شنوایی ناشی از مواجهه با حلال ها را گزارش کرده اند. با توجه به نوروتوکسیسیتی احتمالی ناشی از مواجهه با حلال ها، پردازش شنوایی مرکزی ممکن است در افرادی که در معرض این حلال ها قرار دارند متاثر شود و این ممکن است بطور نامطلوبی بر عملکرد افراد در شرایط شنیداری روزمره تاثیر گذارد. هدف از این مطالعه بررسی پردازش شنوایی مرکزی در افراد در معرض حلال های آلی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۶۲ فرد در معرض حلال و ۹۳ فرد بدون مواجهه شاغل در یک کارخانه خودروسازی انجام شد. همه افراد دارای آستانه شنوایی و تیمپانوگرام و رفلکس اکوستیک و زوال رفلکس اکوستیک طبیعی بودند. پس از انجام آزمون اعداد دایکوتیک نتایج درصد پاسخ های صحیح افراد استخراج شد و با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Witney U مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در آزمون اعداد دایکوتیک گوش چپ و گوش راست بین گروه مواجهه با حلال و گروه بدون مواجهه تفاوت معنی داری معنی داری پیدا نشد، ولی برای امتیاز کلی اعداد دایکوتیک تفاوت معنی داری معنی داری پیدا شد.
نتیجه گیری: عملکرد افراد در معرض حلال نسبت به افراد بدون مواجهه ضعیف تر بود که دلالت بر وجود مشکل در جنبه های تلفیق دوگوشی این افراد می کند.