مقاله بررسی تاثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات زراعی سورگوم علوفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات زراعی سورگوم علوفه ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم علوفه ای
مقاله آمونیاک مایع
مقاله اوره
مقاله سولفات آمونیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفاپور میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: بزیان محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات زراعی سورگوم علوفه ای آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه منبع نیتروژن شامل اوره، سولفات آمونیوم و آمونیاک مایع و سه سطح نیتروژن شامل ۱۲۵، ۲۵۰ و ۳۷۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و آمونیاک مایع در سه سطح ۱۸ لیتر، ۲۷ لیتر و ۳۶ لیتر در هکتار در نظر گرفته شد. صفات مورد مطالعه شامل: ارتفاع بوته، تعداد پنجه، ارتفاع پنجه، تعداد برگ در بوته، عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر منابع و سطوح مختلف نیتروژن بر تمامی صفات مورد بررسی معنی دار بود، همچنین اثر سطوح مختلف نیتروژن نیز بر تمامی صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشت. اثرات متقابل منابع و سطوح نیتروژن نیز بر تمامی صفات مورد بررسی معنی دار گردید. با توجه به نتایج این آزمایش، آمونیاک مایع به دلیل تاثیر در تولید بیشترین عملکرد ماده خشک به میزان ۲۷٫۹ تن در هکتار و ۶۳٫۷ تن در هکتار علوفه تر و همچنین ۲۷ لیتر آمونیاک مایع در هکتار به دلیل تاثیر در افزایش عملکرد علوفه قابل توصیه می باشد.در این بررسی آمونیاک مایع به دلیل تاثیر بر عملکرد نهایی محصول نتایج بهتری نسبت به منابع اوره و سولفات آمونیوم داشت.