مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و کمپوست پسماند شهری بر pH خاک و جذب عناصر ریزمغذی در ذرت علوفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و کمپوست پسماند شهری بر pH خاک و جذب عناصر ریزمغذی در ذرت علوفه ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپوست پسماند شهری
مقاله گوگرد
مقاله عناصر ریزمغذی
مقاله pH خاک
مقاله ذرت علوفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شکری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: سماوات سعید
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوگرد و مواد آلی نقش قابل توجهی در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ها، به خصوص خاک های آهکی دارند؛ این پژوهش، بر آن شد تا با انتخاب نسبت های مختلف گوگرد و کمپوست پسماند شهری، نسبت اختلاط بهینه و نیز میزان جذب عناصر ریزمغذی در ذرت علوفه ای را با افزودن این مواد به خاک تعیین نماید.
در این تحقیق، از طرح آماری کاملا تصادفی با سه تکرار و با دو فاکتور M و – T که به ترتیب مقدار کل کود کمپوست و گوگرد اضافه شده به گیاه و نسبت گوگرد به کمپوست در کود مصرفی بود – استفاده شد. فاکتور M در چهار مقدار صفر، ۰٫۵، ۱ و %۲ وزن خاک هر گلدان و برای فاکتور T چهار نسبت گوگرد به کمپوست ۱:۱، ۱:۲، ۱:۳ و ۱:۴ در نظر گرفته شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که تمام تیمارها (واحدهای آزمایشی) در سطح یک درصد سبب کاهش معنی دار pH نسبت به شاهد شدند. تیمار T2M4 (با %۲ گوگرد به کمپوست و با نسبت ۱:۲) بیشترین کاهش pH خاک را داشت. میزان غلظت و روی جذب شده توسط گیاه نیز در اغلب تیمارها، با تفاوت معنی داری در سطح %۵ نسبت به شاهد مشاهده شد. غلظت و میزان آهن جذب شده توسط گیاه نسبت به شاهد افزایش نشان داد ولی از لحاظ آماری در سطح %۵، معنی دار نبود.