مقاله بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد
مقاله مطلوبیت رویه های ارزیابی عملکرد
مقاله رضایت شغلی
مقاله صداقت روسا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی یوشانلویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی ده حوض محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی ایوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به تازگی، درباره این موضوع که معیارهای غیرمالی برطرف کننده نواقص معیارهای مالی ارزیابی عملکرد هستند اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، معیارهای غیرمالی زمانی اثربخش خواهند بود که نسبت به معیارهای مالی دارای اثرات متفاوتی باشند و این اثرات نسبت به معیارهای مالی، از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشند. در این پژوهش که از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است، فرض می شود استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر می گذارد. این تاثیر زمانی به وجود می آید که کارکنان به مطلوبیت رویه های ارزیابی عملکرد و صداقت روسا اعتقاد داشته باشند. بر مبنای ۸۷ نمونه انتخابی به روش طبقه بندی، نتایج پژوهش موید این است که به کارگیری معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تاثیر می گذارد و اثرات معیارهای غیرمالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با به کارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.