مقاله بررسی تاثیر معاینه فیزیکی گردن و علامت گذاری ندول تیروییدی احتمالی به وسیله مارکر سربی بر تفسیر نتیجه اسکن تیرویید به وسیله ۹۹m TcO4 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۹۷ تا ۱۸۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر معاینه فیزیکی گردن و علامت گذاری ندول تیروییدی احتمالی به وسیله مارکر سربی بر تفسیر نتیجه اسکن تیرویید به وسیله ۹۹m TcO4
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ندول
مقاله اسکن تیرویید
مقاله مارکر سربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی خانی آبادی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی گهرویی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ندول های تیروییدی از شایع ترین بیماری های تیرویید هستند که در نیمی از جمعیت بالغین یافت می شوند. روش های تشخیصی متعددی برای ارزیابی بیماران به کار می رود. اسکن رادیونوکلیید غده تیرویید توسط ۹۹mTcO4 فعالیت بافت ندول را مشخص می کند. معاینه فیزیکی گردن و علامت گذاری ندول با مارکر سربی پیش از انجام سنتی گرافی می تواند با تعیین مکان ندول در هنگام تفسیر سنتی گرام از اشتباهات در گزارش فعالیت ندول ها بکاهد.
روش ها: ۱۱۷ بیمار مبتلا به ندول تیروییدی که جهت اسکن رادیونوکلیید از غده تیرویید به مرکز پزشکی هسته ای سیدالشهدا (ع) اصفهان ارجاع شده بودند، در فاصله زمانی مهر ماه ۱۳۹۲-۱۳۹۱ مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اخذ شرح حال عدم مصرف داروها و مواد مداخله گر با اسکن، تکنسیوم رادیواکتیو به بیمار تزریق شد و بیمار مورد اسکن قرار گرفت. سپس غده تیرویید بیمار معاینه شد و به طور مجدد اسکن انجام شد. در مرحله سوم بعد از معاینه تیرویید بیمار، ندول لمس شده توسط مارکر سربی علامت گذاری شد و سپس اسکن تکرار شد. در آخر نتایج حاصل از تفسیر هر سه تصویربرداری مقایسه گردید.
یافته ها: طبق آزمون ۲ χ معاینه فیزیکی گردن و علامت گذاری ندول تیروییدی لمس شده با مارکر سربی، بر تفسیر نتیجه اسکن تیرویید موثر بود و باعث کاهش نتایج مثبت کاذب در ندول های گرم و سرد شد (P<0.05). وطبق آزمون Wald استفاده از روش معاینه فیزیکی و نیز علامت گذاری ندول تیروییدی با مارکر سربی پس از معاینه، باعث کاهش خطای تشخیص در تفسیر نتیجه اسکن تیرویید می شود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با افزودن معاینه فیزیکی که روشی ساده و مقرون به صرفه است، با اسکن رادیونوکلیید، می توان در راستای تشخیص ندول های تیروییدی سود جست.