مقاله بررسی تاثیر مصرف شاهنگبین بر روی غلظت گلوکز سرم و هموگلوبین گلیکوزیله و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتی نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مصرف شاهنگبین بر روی غلظت گلوکز سرم و هموگلوبین گلیکوزیله و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتی نوع دو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنگبین
مقاله دیابت نوع دو
مقاله هموگلوبین گلیکوزیله
مقاله ظرفیت تام آنتی اکسیدانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش پی باسمه
جناب آقای / سرکار خانم: شیدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جزایری شیما
جناب آقای / سرکار خانم: ملک مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری دیابت نوع دو به میزان زیادی در سراسر دنیا گسترده شده است. بعضی مطالعات تاثیر شاهنگبین را در کاهش قندخون و همچنین اثرات آنتی اکسیدانی آن را نشان داده اند. هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف خوراکی شاهنگبین بر غلظت گلوکز سرم و هموگلوبین گلیکوزیله و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتی نوع دو می باشد.
روش کار: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور۵۰ (IRCT: 138905102709N8)  بیمار دیابتی نوع دو به مدت هشت هفته شرکت نمودند. این ۵۰ بیمار دیابتی نوع دو به طور تصادفی به دو گروه (هر گروه ۲۵ نفر) مداخله و دارونما تقسیم شدند. گروه مداخله روزی سه عدد کپسول ۱۰۰۰ میلی گرمی شاهنگبین و گروه دارونما روزی سه عدد کپسول ۱۰۰۰ میلی گرمی دارونما را به مدت ۸ هفته دریافت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه ۱۰ میلی لیتر خون وریدی از شرکت کنندگان گرفته شد و جهت بررسی فاکتورهای مورد نظر به آزمایشگاه فرستاده شد.
یافته ها: مصرف خوراکی شاهنگبین به میزان روزی سه عدد کپسول ۱۰۰۰ میلی گرمی باعث کاهش معنی دار غلظت گلوکز سرم گردید (p=0.006)، ولی در مورد هموگلوبین گلیکوزیله اگر چه باعث کاهش آن گردید ولی این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبود. در مورد ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در انتهای مطالعه اختلاف معنی داری بین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بین گروه شاهنگبین و دارونما مشاهده گردید و مصرف شاهنگبین باعث افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی گردید (p=0.016).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که شاهنگبین با دوز مصرفی در این مطالعه (روزی سه عدد کپسول ۱۰۰۰ میلی گرمی) دارای اثرات مثبتی بر روی میزان گلوکز سرم و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی می باشد.