مقاله بررسی تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان به وفاداری مشتریان (بانک پاسارگاد اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان به وفاداری مشتریان (بانک پاسارگاد اهواز)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت اجتماعی شرکت
مقاله کیفیت خدمات ادراک شده
مقاله رضایت
مقاله وفاداری رفتاری
مقاله وفاداری نگرشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موجودی امین
جناب آقای / سرکار خانم: درزیان عزیزی عبدالهادی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت مسوولیت اجتماعی شرکت در حال افزایش است و نتایج استراتژیکی برای شرکت ها در بر دارد. شرکت های بزرگ به طور قابل توجهی در فعالیت های مرتبط با مسوولیت اجتماعی شرکت سرمایه گذاری می کنند. تمایل به سرمایه گذاری در مسوولیت اجتماعی شرکت نشان می دهد که این یک هزینه، محدودیت یا کار درستی که باید انجام داد، نیست بلکه منبعی برای کسب مزیت رقابتی است. امروزه مسوولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیران شان موضوعی مهم به شمار می رود. از این رو هدف این تحقیق بررسی تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان بر کیفیت خدمات ادراک شده، رضایت و وفاداری مشتریان می باشد.
برای انجام این پژوهش، ۴۵۰ پرسشنامه در بین مشتریان شعبه سرپرستی بانک پاسارگاد شهرستان اهواز توزیع که ۳۸۰ پرسشنامه جمع آوری شد. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. آزمون فرضیه ها در نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مسوولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت خدمات ادراک شده و رضایت، تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رضایت و وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان بانک بود. این تحقیق نتایجی را در خصوص مسوولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات ادراک شده می دهد که می تواند مورد استفاده مدیران بانک ها قرار بگیرد.