مقاله بررسی تاثیر مدل سازی لایه به لایه در رفتار استاتیکی سدهای خاکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مدل سازی لایه به لایه در رفتار استاتیکی سدهای خاکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد خاکی
مقاله سد مسجد سلیمان
مقاله تحلیل لایه به لایه
مقاله تحلیل تراوش پایدار
مقاله مرحله پایان ساخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیردل مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل سدهای خاکی با مدل سازی در مرحله ساخت لایه به لایه و تراوش پایدار شروع شده و نهایتا به مرحله اعمال زلزله در مناطق لرزه خیز منتهی می شود. با توجه به اینکه مدل سازی استاتیکی در ۲ مرحله ذکر شده به عنوان شرایط اولیه برای مدلسازی دینامیکی محسوب می شود لذا این بخش از مدلسازی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. جهت بررسی تاثیر تعداد لایه های بکار رفته در مدلسازی مرحله پایان ساخت، سد مسجد سلیمان به عنوان مطالعه موردی انتخاب و با استفاده از روش اجزاء محدود در ۲ مرحله همراه با تغییر تعداد لایه ها به مدل سازی و بررسی پارامترهای مختلف پرداخته شده است. نتایج بدست آمده در امتداد خط مرکزی مقطع، حاکی از اختلاف عمده در میزان جابجایی ها و تنش برشی XY در مدل تک لایه نسبت به مدل های چند لایه در مرحله پایان ساخت می باشد. همچنین با اضافه شدن آب مخزن و مدل سازی مرحله تراوش پایدار تنها در میزان تغییر مکان قائم اختلاف فاحشی مشاهده شده است. نهایتا با مقایسه پارامترهای حاصل از مدل های چند لایه در ۵ نقطه خاص مورد ارزیابی، تعداد ۱۰ لایه برای انطباق عینی رفتار سد با نتایج بدست آمده از مدل سازی مناسب تشخیص داده شده است.