مقاله بررسی تاثیر مدت زمان جوانه زنی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از دو واریته جو استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مدت زمان جوانه زنی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از دو واریته جو استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات فیزیکوشیمیایی
مقاله مالت
مقاله زمان جوانه زنی
مقاله آنزیم بتاگلوکاناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالت سازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن، جوانه زنی و خشک کردن مالت جوانه زده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت می باشد. در این تحقیق اثر مدت زمان جوانه زنی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت تهیه شده از واریته های جو (صحرا و یوسف) که شامل راندمان مالت سازی، دانسیته توده ای، وزن هزار دانه، فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره آب سرد با استفاده از طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل ۳×۲ با دو سطح واریته جو و سه سطح مدت زمان جوانه زنی (۲، ۴ و ۶ روز)، در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که راندمان مالت سازی در واریته یوسف، ۲٫۸۵ درصد بیشتر از واریته صحرا بود و با افزایش مدت زمان جوانه زنی از ۲ تا ۶ روز راندمان مالت سازی به طور معنی داری در حدود ۵٫۸۸ درصد کاهش یافت. با افزایش مدت زمان جوانه زنی دانسیته توده ای و وزن هزار دانه کاهش و فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصاره آب سرد افزایش یافت. بیشینه فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز در واریته یوسف و ۴ روز جوانه زنی مشاهده شد و بیشترین میزان راندمان عصاره آب سرد با میانگین ۱۶٫۳۹ درصد مربوط به واریته صحرا با ۶ روز جوانه زنی بود.