مقاله بررسی تاثیر مداخله ارگونومی بر اختلالات اسکلتی – عضلانی کارکنان بیمارستان علیمرادیان نهاوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مداخله ارگونومی بر اختلالات اسکلتی – عضلانی کارکنان بیمارستان علیمرادیان نهاوند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی – عضلانی
مقاله آسیب های کمر
مقاله حمل بیمار
مقاله مداخله ارگونومیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی عربیان فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم بیگی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پیرحیاتی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از عمده ترین مشکلات در بیمارستان که منجر به شیوع بالای اختلالات اسکلتی – عضلانی در بین کارکنان آن می شود مربوط به فعالیت های حمل و جابجایی بیماران است. این تحقیق به منظور کاهش اختلالات اسکلتی – عضلانی با استفاده از مداخله آموزشی ارگونومیکی در کارکنان بیمارستان علیمرادیان نهاوند انجام گرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق در چهار بخش بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی علیمرادیان نهاوند انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات، پرسشنامه نوردیک و آنالیز با نرم افزار SPSS بود. این پرسشنامه برای ۴۶ نفر از کارکنان چهار بخش که بیشترین شکایت را از ناراحتی های اسکلتی – عضلانی داشتند قبل و بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. کلاس های آموزشی در زمینه پیشگیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار، روش های صحیح حمل بیمار و نرمش هایی برای پیشگیری از کمردرد برای گروه هدف برگزار گردید.
یافته ها: از اهم نتایج می توان به بالا بودن شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در بین کارکنان به خصوص اختلالات کمر، شانه، مچ و غیره اشاره کرد که کمردرد بیشترین شیوع را در بین کارکنان داشت. مداخله آموزشی به تنهایی تاثیری چندانی در کاهش اختلالات اسکلتی – عضلانی کارکنان بیمارستان نداشت (p<0.05).
نتیجه گیری: در حال حاضر در بخش بهداشت و درمان با توجه به افزایش سطح کاربردهای بهداشتی و درمانی نیاز به مداخله ارگونومیکی در طراحی محیط، ابزار و تجهیزات همزمان با مداخله آموزشی وجود دارد.