مقاله بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه داخلی و واردات سرمایه ای واسطه ای بر بهره وری و ارزش افزوده صنایع استان های کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه داخلی و واردات سرمایه ای واسطه ای بر بهره وری و ارزش افزوده صنایع استان های کشور
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخارج R&D داخلی
مقاله واردات سرمایه ای واسطه ای
مقاله صنایع استان های ایران
مقاله داده های تابلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی لوبرزلقی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای قراملکی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دیزجی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود شکاف در استان های کشور از نظر شاخص های صنعتی و روند نامتوازن و نامتعادل رشد و توسعه اقتصادی آن ها، لزوم توجه به توان ها و پتانسیل های هر منطقه را بیش از پیش آشکار می سازد. در این راستا تحقیق و توسعه و واردات کالاهای سرمایه ای واسطه ای می توانند از طریق بهبود تکنولوژی موجب افزایش بهره وری و رشد هماهنگ و پویای همه مناطق و افزایش توان رقابتی صنایع آن ها گردند. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای واسطه ای بر بهره وری در صنایع ایران (به تفکیک استان های کشور)، طی دوره زمانی ۱۳۸۷ ۱۳۷۴ پرداخته است. برای این منظور تابع بهره وری کل عوامل و تابع تولید، به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع استان های کشور برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره مزبور، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل و ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. لذا توصیه می گردد دولت از فعالیت های R&D صنایع جهت پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش های تولیدی آن ها حمایت نماید و امکان دسترسی آن ها به فن آوری های نوین جهانی را از طریق واردات فراهم نماید.