مقاله بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و تراکم کاشت بر صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در کشت تاخیری تابستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و تراکم کاشت بر صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در کشت تاخیری تابستانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلیس
مقاله تراکم کاشت
مقاله هیبرید
مقاله ذرت دانه ای
مقاله عملکرد دانه
مقاله کشت تاخیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرکلایی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و تراکم کاشت بر صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در کشت تاخیری تابستانه (۵ شهریور)، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، به صورت کرت های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سیلیس در دو سطح (محلول پاشی و بدون مصرف) به عنوان عامل اصلی و دو هیبرید ذرت دانه ای (سینگل کراس ۷۰۴ و سینگل کراس ۶۴۰) به عنوان عامل فرعی و چهار سطح تراکم کاشت (۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هزار بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اثر محلول پاشی سیلیس از نظر آماری تنها بر تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال %۵ معنی دار شد. عملکرد دانه در واحد سطح برای هیبرید سینگل کراس ۶۴۰، %۲۰٫۳ بیشتر از هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ بود، که علت آن وزن صد دانه بیشتر هیبرید سینگل کراس (%۲۰٫۸) ۶۴۰ بود. شاخص برداشت و نسبت وزن دانه به بلال برای هیبرید سینگل کراس ۶۴۰ زیادتر از هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ شد. تعداد دانه در ردیف و فاصله بلال تا سطح زمین و تعداد روز از کاشت تا رسیدگی برای هیبرید ۷۰۴ بیشتر از هیبرید سینگل کراس ۶۴۰ محاسبه گردید. تعداد دانه در ردیف، طول بلال، و عملکرد دانه تک بوته با افزایش تراکم کاشت تا ۹۰ هزار بوته در هکتار روند کاهشی داشتند ولی عملکرد دانه در واحد سطح %۹٫۲ افزایش یافت. حداکثر عملکرد دانه در واحد سطح تحت اثر متقابل سیلیس و تراکم کاشت برای تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار و با محلول پاشی سیلیس به دست آمد. به طور کلی در کشت تاخیری تابستانه برای ذرت دانه ای در منطقه غرب مازندران، هیبرید سینگل کراس ۶۴۰ با تراکم ۹۰ هزار بوته در هکتار توصیه می گردد.