مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله قیمت نفت
مقاله سرمایه گذاری
مقاله ریسک سیستماتیک
مقاله بازده سهام
مقاله بورس اوراق بهادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بالسینی الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قیمت سهام و بازدهی سهام شرکت ها متاثر از عوامل متعدد داخلی یا عوامل اقتصادی، روانی، سیاسی و … می باشد که این عوامل می توانند قیمت سهام شرکتها را تحت تاثیر قرار دهند. لذا مشخص بودن تاثیرات متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل موثر بر بازده سهام، راهگشایی برای سرمایه گذاران جهت برنامه ریزی آتی می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (قیمت نفت و نرخ ارز) و ریسک سیستماتیک (b) بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از دسته پیمایشی است.اطلاعات مربوط به داده های مطالعه طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، گزارشات اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اینترنتی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک) جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در سطح معناداری پنج درصد، ریسک سیتماتیک (b) و قیمت نفت با بازده سهام شرکت ها رابطه ای مثبت و مستقیم دارند و میان نرخ ارز و بازده سهام شرکت ها رابطه معنا داری وجود ندارد. به طور کلی با توجه به R2 محاسبه شده بین متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک سیستماتیک (b) و بازده سهام شرکت ها رابطه ای ضعیف و معنی دار وجود دارد یعنی تنها ۷٫۹% از تغییرات بازده سهام توسط قیمت نفت و ۲۴% از تغییرات بازده سهام توسط ریسک سیستماتیک تبیین می شود و سایر عوامل نیز بر بازدهی سهام شرکت ها اثر گذار می باشند.