مقاله بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد بر میزان اضطراب حین بستری در دختران سن مدرسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد بر میزان اضطراب حین بستری در دختران سن مدرسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله کودکان
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: جلال الدینی عالیه
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچی کیارش
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی دولانفر امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اضطراب حین بستری در کودکان سبب اختلال در سلامت روانی، رفتاری، اختلال در رشد و تکامل روانی- زیستی و شناختی کودک می گردد. از سوی دیگر از روشهای کاهش اضطراب، ماساژ می باشد که سبب کاهش درد و اضطراب می گردد. با توجه به بالا بودن میزان بستری کودکان سن مدرسه و اثرات نامطلوب اضطراب بستری در کودکان سن مدرسه و همچنین نتایج متناقض پژوهشها در این زمینه، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماساژ لمسی پشت بر میزان اضطراب بستری در دختران سن مدرسه در سال ۱۳۸۹ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۸۰ دختر سن مدرسه بین ۹-۱۲سال به روش نمونه گیری در دسترس و تدریجی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه ماساژ شامل ۴۰ نفر و شاهد برابر ۴۰ نفر قرار گرفتند. ابزار سنجش و گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و سیاهه اضطراب موقعیتی- خصیصه ای برای کودکان بود. پایایی سیاهه از طریق Cronbach Alpha برای مقیاس خصیصه ای ۰٫۹۳ و موقعیتی ۰٫۹۸ به دست آمد. در گروه مداخله، ماساژ به مدت سه روز و هر روز سه بار و هر بار به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه به روش لمسی و با استفاده از روغن کنجد انجام شد. در هر دو گروه در روزهای دوم تا پایان روز چهارم بستری قبل از خواب (ساعت هشت شب) و قبل و بعد از دوره سه روزه در روزهای دوم و پنجم بستری، اضطراب بستری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ و آزمون های آماریIndependent T Test و Chi-square در سطح a=0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین تغییرات اضطراب موقعیتی در روز دوم تا پنجم در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05). میانگین تغییرات اضطراب موقعیتی در روزهای دوم تا سوم، دوم تا چهارم و سوم تا چهارم نتایج متفاوتی نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد ماساژ لمسی پشت در کودکان بستری در تغییرات کاهشی اضطراب موقعیتی در دوره سه روزه بستری تاثیر داشته است ولی به طور روزانه در تغییرات کاهشی اضطراب موقعیتی تاثیر معنی داری نداشته است و تاثیر ماساژ در دوره های کمتر از سه روز متغیر می باشد.