مقاله بررسی تاثیر ماساژ شیرخوار توسط مادر بر دفعات و مدت زمان شیرخوردن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماساژ شیرخوار توسط مادر بر دفعات و مدت زمان شیرخوردن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله شیرخوار
مقاله دفعات شیردهی
مقاله مدت شیردهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی دهکردی زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بهارانچی فاطمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیر مادر بهترین تغذیه برای نوزاد است، زیرا فواید سلامتی بی شماری را برای مادر و نوزاد فراهم می کند. ماساژ به عنوان بخش روتینی از مراقبت شیرخواران در بسیاری از فرهنگ ها استفاده می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ماساژ توسط مادر بر دفعات و مدت زمان شیرخوردن شیرخوار بود.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۸۰ شیرخوار از زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۸۹ انجام یافته است. شیرخواران به طور تصادفی به دو گروه ۴۰ نفره تقسیم شدند. درگروه آزمون ماساژ توسط مادر ۲ نوبت در روز (صبح و عصر) و به مدت ۸ هفته، هر بار به مدت ۱۵ دقیقه انجام گرفت؛ در حالی که گروه کنترل تنها مراقبت های معمول را دریافت نمودند. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم ثبت خاطرات روزانه والدین شیرخوار در خصوص دفعات و مدت زمان شیرخوردن شیرخوار بود که در ابتدای مطالعه و انتهای هفته های چهارم و هشتم مطالعه توسط مادر تکمیل گردید.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که مدت و دفعات شیرخوردن در هفته های چهارم و هشتم پس از مداخله در گروه آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (P<0.05).
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ماساژ بر دفعات و مدت شیر خوردن شیر خواران موثر بوده و آن را ارتقاء بخشیده است. از آنجا که ماساژ یکی از عوامل مهم در موفقیت شیردهی با شیر مادر می باشد؛ لذا تاکید بر اهمیت ماساژ در هر زمان ممکن، با هر طول مدتی پس از تولد توصیه می گردد.