مقاله بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر میزان اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر میزان اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ
مقاله پرستاران
مقاله تنیدگی اخلاقی
مقاله بخش مراقبت های ویژه
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی راد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قاعدی موصلو مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تنیدگی اخلاقی سبب بروز مجموعه ای از پاسخ ها در پرستاران می شود. با شناخت این پاسخ ها می توان راهبردهایی برای رویارویی بهتر پرستاران با آنها بکار برد. این مطالعه به منظور «تبیین پاسخ پرستاران بخش مراقبت ویژه به تنیدگی اخلاقی» انجام شد.
روش ها: این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ انجام شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های بدون ساختار و عمیق با سیزده مصاحبه انفرادی و دو مصاحبه گروهی با پرستاران بالینی شاغل در بخش های مراقبت ویژه شهرهای مختلف ایران گردآوری شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و تجزیه و تحلیل داده ها با تجزیه و تحلیل محتوای کیفی انجام شد.
یافته ها: طی فرآیند تحلیل محتوا سه مضمون، پنج زیرمضمون و ۱۲ طبقه حاصل شد. این مضامین شامل «واکنش های روان تنی»، «واکنش های معنوی» و «روش های مقابله» پرستاران در پاسخ به تنیدگی اخلاقی در بخش مراقبت ویژه بود.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که پرستاران بخش ویژه در رویارویی با تنیدگی اخلاقی از پاسخ های گوناگونی نظیر واکنش ها و روش های مختلف مقابله ای استفاده می نمایند که برخی از این پاسخ ها مثبت و برخی منفی هستند. مسوولین پرستاری می توانند به پرستاران برای کاهش تنیدگی ها، استفاده از روش های مثبت مقابله ای و پیشگیری از پیامدهای مضر آن کمک نمایند.