مقاله بررسی تاثیر قیمت های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر قیمت های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد ایران
مقاله خودرگرسیون برداری ساختاری
مقاله تکانه قیمت نفتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سزاوار محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی تاثیر قیمت های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به طور عمده تحت تاثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تاثیر تکانه بازار نیروی کار است. بر اساس نتایج حاصل، علاوه بر اقدام هایی که به طور عمده به کاهش بی ثباتی و مدیریت مناسب درآمدهای نفتی می انجامد، اقدام های مکمل دیگری در زمینه اقتدار سیاست مالی و پولی برای مدیریت سمت مخارج و تقاضا ضروری است. در واقع، سیاست های پولی و مالی باید با احتیاط بیشتری انجام شود و از سویی، اعتبار سیاست نزد عاملان اقتصادی افزایش یابد تا به نتایج بهتری دست یافت.