مقاله بررسی تاثیر قطع آبیاری در مرحله تشکیل دانه روی عملکرد و کیفیت جوانه زنی بذر چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر قطع آبیاری در مرحله تشکیل دانه روی عملکرد و کیفیت جوانه زنی بذر چغندرقند
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر چغندرقند
مقاله بنیه بذر
مقاله جوانه زنی
مقاله خشکی
مقاله شرایط کمبود رطوبتی
مقاله طول ساقه
مقاله طول ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چگینی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اهداف مهم در زراعت چغندرقند، افزایش قدرت جوانه زنی و استقرار بوته در شرایط کمبود رطوبتی خاک می باشد. در این تحقیق آبیاری بوته های تولید کننده بذری پس از دریافت ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ درجه_ روز رشد (GDD) از زمان کاشت ریشه متوقف شد و بذرها در شرایط تنش خشکی تشکیل و رشد یافتند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و در چهار تکرار انجام شد. در زمان برداشت صفات کمی شامل عملکرد بذر خام، بذر استاندارد، زیر و بالای استاندارد اندازه گیری شد. هم چنین کیفیت جوانه زنی هریک از تیمارها تحت فشارهای اسمزی صفر و ۱۲- بار در چهار تکرار تعیین شد. نتایج نشان داد که عملکرد بذر در تیمار عدم قطع آبیاری (GDD 1500) حدود هفت برابر عملکرد بذر در تیمار قطع زود هنگام (GDD 750) آبیاری است. با به تعویق افتادن زمان قطع آبیاری، درصد وزن بذر استاندارد، قوه نامیه، ویگور و بنیه جوانه زنی افزایش یافت. طول ریشه بیشتر از طول ساقه تحت تاثیر شرایط رطوبتی زمان تشکیل و رشد بذر قرار گرفت. به طوری که عدم قطع آبیاری تا ۱۰ روز قبل از برداشت موجب افزایش طول ریشه و طول ساقه به ترتیب ۵۰ و ۳۰ درصد نسبت به تیمار قطع زود هنگام (GDD 750) آبیاری شد.