مقاله بررسی تاثیر قطر ایمپلنت در میزان بقای آن در جانبازان جنگ تحمیلی مراجعه کننده به درمانگاه قاضی طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی در سال های ۱۳۷۹ – ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر قطر ایمپلنت در میزان بقای آن در جانبازان جنگ تحمیلی مراجعه کننده به درمانگاه قاضی طباطبایی دانشگاه شهید بهشتی در سال های ۱۳۷۹ – ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطر
مقاله میزان بقا
مقاله ایمپلنت دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بیات محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاکروان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه درمان نواحی بی دندانی با پروتزهای متکی بر ایمپلنت افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان بقای ایمپلنت بر حسب قطرهای مختلف بود.
مواد و روشها: در مطالعه گذشته نگر حاضر برای ۲۳۹ جانباز جنگ تحمیلی که بین سال های ۷۹ تا ۸۹ جهت درمان به درمانگاه قاضی طباطبایی مراجعه نموده بودند، در مجموع ۱۶۴۹ ایمپلنت قرار داده شد. معیار موفقیت بر اساس ایمپلنت هایی بود که استئواینتگره بوده، در بررسی کلینیکی فاقد علایم عفونت، لقی و لوسنسی در اطراف ایمپلنت ها بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرونده های موجود وارد پرسشنامه گردید. آنالیز آماری با استفاده از آزمون Chi-square و Log-Rank انجام گرفت.
یافته ها: در مجموع ۱۵۳۳ ایمپلنت بررسی شده، ۶۱ عدد (۴%) موفقیت آمیز نبود. میزان بقای برندهای مختلف با قطر ارتباط معنی داری داشت. به طوری که بیشترین میزان failure مربوط به قطر ۶٫۵ – ۵ میلی متر و کمترین میزان به قطر ۳٫۵ – ۳ میلی متر مربوط بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان بقای ایمپلنت ها توسط قطر آن ها تحت تاثیر قرار می گیرد، به طوری که میزانfailure  در قطرهای بالاتر بیش از قطرهای پایین بود.