مقاله بررسی تاثیر فیس بوک بر سرمایه اجتماعی پیوندی و پل زننده در بین جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فیس بوک بر سرمایه اجتماعی پیوندی و پل زننده در بین جوانان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی پیوندی
مقاله سرمایه اجتماعی پل زننده
مقاله شبکه های مجازی
مقاله فیس بوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوغانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: چرخ زرین مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش جوانان در ساختار جامعه مهم و ارزنده تلقی می گردد، از اینرو پرداختن به مساله های پیش روی آنان امری خطیر است.از جمله مهمترین مسایل جوانان، کیفیت روابط اجتماعی آنان می باشد. فیس بوک به عنوان گسترده ترین شبکه مجازی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر این امر محسوب می گردد. هر چه میزان استفاده از شبکه های مجازی در فضای خانواده بیشتر باشد، تعاملات کاهش یافته و سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده رو به زوال می رود از سوی دیگر سرمایه اجتماعی پل زننده در بین آنان افزایش یافته و بر رشد یا انحطاط جوانان تاثیر گذار است. مساله اساسی این پژوهش بررسی تاثیر شدت استفاده از فیس بوک بر میزان سرمایه اجتماعی پیوندی و پل زننده در بین جوانان می باشد. روش تحقیق حاضر، پیمایشی بوده و با استفاده از پرسش نامه انجام گردیده است. جامعه نمونه، کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بوده است که حجم نمونه ۱۵۶ نفر برآورد گردید.نتایج پژوهش حاکی از آن است که شبکه اجتماعی فیس بوک می تواند باعث کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی و افزایش سرمایه اجتماعی پل زننده گردد.