مقاله بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر صنعت حمل و نقل در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر صنعت حمل و نقل در ایران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات
مقاله سیستم های هوشمند حمل و نقل
مقاله متغیر فنی
مقاله متغیر مدیریتی
مقاله متغیر اقتصادی و مالی
مقاله منابع انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدقیانی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: علوی شاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان خرازیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی فرد یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شروع هزاره سوم و نهادینه شدن ثبات در تغییر سازمانی، سازمان های بیشتری به این واقعیت پی می برند که منبع کلیدی کسب و کار، نه سرمایه و تجهیزات، بلکه دانش، اطلاعات و ایده هاست. از طرفی آخرین پیشرفت های علمی و تکنولوژیک در زمینه ارتباطات، مخابرات، ماهواره فن آوری اطلاعات و … جامعه حمل و نقل را به عنوان شریان های اصلی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به شکل نوینی متحول ساخته است. اما سازمان ها (بطور کلی) و صنعت حمل و نقل در ایران، کمتر از این تحول بهره جسته و تا حدودی به صورت سنتی باقی مانده اند. در این مقاله ضمن مطالعه موردی حمل و نقل جاده ای (گستره وسیع صنعت حمل و نقل در کشور)، تاثیرات فن آوری اطلاعات بر جنبه های گوناگون مدیریتی، فنی، مالی و انسانی سازمان های حمل و نقل، بر اساس استانداردهای موجود با یک نظرسنجی مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به بسط روزافزون فن آوری اطلاعات در زمینه سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) مانند: فاصله سنجی و مکان یابی (GIS,GPS)، همچنین اهمیت ویژه سازمان های حمل و نقل در توسعه کشور، راهکارهای استراتژیکی در مقابله با ضعف ها و چالش های موجود، جهت تدوین و پیاده سازی آنها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورهای پیشگام ارائه می شود. جنبه نوآورانه این تحقیق مشخص نمودن متغیرهای تاثیرپذیر از اجرای طرح جامع فن آوری اطلاعات (به طور خاص) در صنعت حمل و نقل با استفاده از نظر خبرگان و نیز زمینه های لازم جهت استقرار سیستم های هوشمند در این صنعت است. این تحقیق به صورت پیمایشی انجام شده و روش گردآوری داده های آن استفاده از پرسشنامه بوده است. سوالات پرسشنامه همگی بسته بوده و با استفاده از طیف لیکرت طراحی شده است. این سوالات با توجه به ۴ عامل تاثیرگذار بر صنعت حمل و نقل تنظیم گردیده است. متغیرهای پژوهش شامل، متغیر اقتصادی و مالی، متغیر مدیریتی، متغیر نیروی انسانی، متغیر فنی، و سیستم های هوشمند است در این مقاله سعی بر بررسی متغیرهای تاثیرپذیر از اجرای طرح جامع فن آوری اطلاعات در سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور از دیدگاه مدیران آگاه و کارشناسان خبره در بخش فن آوری اطلاعات سازمان های دست اندرکار حمل و نقل جاده ای است.