مقاله بررسی تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ict در توسعه انسانی (مطالعه موردی استان گلستان و سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ict در توسعه انسانی (مطالعه موردی استان گلستان و سمنان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه انسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری ها در توسعه انسانی، کمک به توسعه انسانی مبتنی بر تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشور، دستیابی به الگویی مفهومی جهت سنجش تاثیر فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برای تحقق توسعه انسانی در کشور، شناخت مفهوم، ابعاد و مولفه های توسعه انسانی مبتنی بر فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، تعیین اهمیت (وزن دهی) ابعاد و مولفه های توسعه انسانی، بررسی رابطه تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر توسعه انسانی، اعتبار سنجی الگوی مفهومی سنجش تاثیر فناوری های نوین.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است.
یافته ها: بعد از استفاده از موبایل که میانگین آن ۳٫۸۲ می باشد بیشترین کاربرد انجام پژوهش است که توسط کاربران از فناوری اطلاعات می شود و این نویددهنده این است که فناوری اطلاعات موجب توسعه انسانی شده است و کمترین میانگین ۱٫۸۶ آن تجارت الکترونیک می باشد و این نشان دهنده این است که هنوز به سبک قدیم معاملات اقتصادی صورت می گیرد و مردم نتوانسته اند به سمت سواد الکترونیکی روی آورند. یافته های دیگری می باشد که در متن مقاله بدان پرداخته شده است.
نتیجه گیری: بیشترین میانگین مربوط به توسعه انسانی با ۳٫۰۷ است و این مشخص کننده این است که با توجه به شاخص های اندازه گیری در توسعه انسانی (یعنی داشتن انسان دانا از طریق افزایش اطلاعات، افزایش امید به زندگی و سلامت از طریق افزایش اطلاعات فرهنگی و بهداشتی، تغییر سبک زندگی و پیشرفت فکری و معرفتی) نشان می دهد که فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی باعث توسعه انسانی و در نهایت توسعه فرهنگی شوند.