مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مقاله خلاقیت
مقاله کارآفرینی
مقاله دانشگاه پیام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زادگان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می پردازد. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند که نمونه مورد بررسی با روش نمونه گیری طبقه ای (۵۴۳ زن و ۳۶۵ مرد) از آن انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل: آزمون های کارآفرینی و خلاقیت می باشد و برای بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات افرادی که قبلا دوره های ICT را گذرانیده اند و کسانی که این دوره ها را نگذرانیده اند مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره) انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس تاثیر ICT به طور کلی (به طور هم زمان) بر خلاقیت و کارآفرینی در سطح .۰۱ همچنین به تفکیک بر هر یک از متغیرهای خلاقیت و کارآفرینی در کل نمونه مورد بررسی در سطح ۰٫۰۱ معنی دار بود، تاثیر ICT بر خلاقیت و کارآفرینی بطور هم زمان به تفکیک در مردان و زنان در سطح .۰۱ و بصورت جداگانه بر خلاقیت مردان و زنان در سطح ۰٫۰۱ و بر کارآفرینی مردان و زنان به ترتیب در سطح ۰٫۰۱ و ۰٫۰۵ معنی دار می باشد.
نتیِجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، تاثیر ICT بر خلاقیت، و کارآفرینی در دانشجویان تایید گردید.