مقاله بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید
مقاله کادمیوم
مقاله بیضه
مقاله اسپرماتوزوئید
مقاله Rutilus frisii kutum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فداکارماسوله فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مجازی امیری باقر
جناب آقای / سرکار خانم: میرواقفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کادمیوم از جمله فلزات سنگین وارد شده به دریای خزر و اکوسیستم های رودخانه های اطراف آن می باشد هدف از این مطالعه نحوه تاثیر گذاری این فلز بر روند اسپرماتوژنز در بافت بیضه ماهی سفید دریای خزر و ارزیابی تحرک اسپرماتوزوئیدهای آن می باشد. در آزمایش اول بافت بیضه ماهی در معرض غلظت های ۵-۱۰، ۶-۱۰ و ۷-۱۰ مولار کلرید کادمیوم، به مدت ۳ و ۶ روز در شرایط Invitro کشت گردید و در آزمایش دوم تحرک اسپرماتوزوآی ماهیان در معرض محلول هایی با غلظت های ۰، ۰٫۰۱، ۰٫۱، ۱، ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر کلرید کادمیوم مورد سنجش قرار گرفت. اندازه سلول های جنسی با افزایش غلظت کادمیوم و افزایش مدت زمان تماس به صورت معنی داری کاهش پیدا کرد (۰٫۰۰۱>P) و تعداد سلولهای اسپرماتوسیت نیز به دلیل کاهش سرعت اسپرماتوژنز کاهش یافت. کاهش تحرک اسپرماتوزوئیدها با افزایش غلظت به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05) و در غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر کاملا متوقف شدند. کاهش کیفیت و کمیت مشاهده شده در سلول های جنسی می تواند از تولید بچه ماهیان سالم جلوگیری کرده و طی سال های متمادی ذخایر ارزشمند این ماهی را با مشکل جدی روبرو کند.