مقاله بررسی تاثیر فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم/ آهن و آلومینیوم/ مس در حذف رنگ از فاضلاب رنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۱۶ تا ۷۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم/ آهن و آلومینیوم/ مس در حذف رنگ از فاضلاب رنگی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف رنگ
مقاله الکتروکواگولاسیون
مقاله تصفیه فاضلاب
مقاله آلومینیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری تهرانی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور فیاض
جناب آقای / سرکار خانم: میرشفیعیان سیمین دخت
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی ملکسری هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فاضلاب رنگی، منشاء اصلی آلودگی منابع آبی است و اگر بدون تصفیه به محیط زیست تخلیه شود، اثرات قابل ملاحظه ای بر آن دارد. در سال های اخیر، به فرایند الکتروکواگولاسیون (EC) به عنوان یک روش مناسب برای تصفیه ی فاضلاب صنعتی توجه زیادی شده است. در این مطالعه، کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون بر حذف رنگ از فاضلاب طبیعی رنگ رزی بررسی شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، به صورت تجربی و در یک راکتور الکتروشیمیایی ناپیوسته شامل یک بشر با حجم ۰٫۶ لیتر و مجهز به ۲ الکترود آند و ۲ الکترود کاتد انجام شده است. آند از جنس آلومینیوم و کاتد از جنس آهن یا مس بوده که به صورت موازی به هم متصل شده اند. در هر مرحله از آزمایش، ۴۰۰m1 از فاضلاب وارد راکتور شده و اثر ۳ پارامتر شدت جریان (۵۰-۵۰۰ mA)، زمان واکنش (۵-۴۰ min) و pH فاضلاب (PH=4-8) بر کارایی فرایند بررسی گردیده است.
یافته ها: شرایط بهینه عملیاتی برای هر دو سیستم A1/Fe و A1/Cu در شدت جریان ۴۰۰ mA، زمان واکنش ۴۰ min و PH=4 افته شده است. دراین شرایط EC با A1/Cu تقریبا به طور کامل رنگ را حذف نموده (%۹۸) و کارایی حذف COD%28 بود. در حالی که EC با A1/Fe توانست %۹۷ از رنگ و %۲۱ از COD را کاهش دهد. همچنین در این شرایط مصرف انرژی و کارایی جریان فرایند EC به ترتیب ۲٫۹Kwh/m3 و ۱۱۰% بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان اظهارداشت که فرایند EC می تواند به عنوان یک روش موثر و اقتصادی جهت حذف رنگ از فاضلاب باشد.