مقاله بررسی تاثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل بیماران ارتوپدی در بیمارستان مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نشریه جراحی ایران از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل بیماران ارتوپدی در بیمارستان مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروز
مقاله عفونت محل عمل
مقاله ارتوپدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کریم یارجهرمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فرد ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: کشایی نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت پس از جراحی ارتوپدی یکی از عوارض شایع بعد از عمل می باشد که باعث افزایش اشغال تخت، مدت اقامت و هزینه بیمار می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل در بیماران ارتوپدی بیمارستان استاد مطهری جهرم در سال ۱۳۹۰ انجام گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی است که در آن به روش نمونه گیری در دسترس ۳۷ بیمار که پس از عمل ارتوپدی دچار عفونت زخم محل عمل شده بودند با ۳۷ بیمار که دچار عفونت زخم محل عمل نشده بودند، مقایسه شدند. هر دو گروه از نظر سن، جنس، محل عمل، نوع شکستگی، فصل مراجعه و محل بستری همسان گردیدند. از طریق بارش افکار، گروه متمرکز و روش نمودار استخوان ماهی پرسشنامه ای در سه حیطه، علل مربوط به بیمار، حادثه و بیمارستان تهیه شد. روایی و پایایی آن ۰٫۸۸ محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ۱۶ SPSS استفاده شد.
یافته ها: میانگین سن بیماران
۳۶٫۳۶±۳۱٫۱۸ سال بود. ۸ مورد (۱۰٫۸۱%) از بیماران با یک بیمار عفونی هم اتاق بودند. آزمون آماری تی مستقل وکای دو نشان داد که بین دوگروه از نظر وجود هماتوم در محل تروما، نیاز به خون پس از عمل جراحی، حضور قبل از عمل در بیمارستان های دیگر، انجام مراقبت های تهاجمی مانند استفاده از ساکشن و لوله درون نای، نیاز به پانسمان در منزل، تعداد روزهای ماندن در بیمارستان قبل از عمل، تعداد دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی و تعداد دوز آنتی بیوتیک بعد از عمل، مدت زمان عمل جراحی، تعداد روزهای بستری و دفعات تعویض پانسمان در روز در بیمارستان اختلاف آماری معنادار وجود دارد (p<0.05).