مقاله بررسی تاثیر عوامل مختلف بر ظرفیت باربری پی های مجاور هم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۲۰۹۷ تا ۲۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل مختلف بر ظرفیت باربری پی های مجاور هم
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تحلیلی
مقاله خاک مسلح
مقاله عرض و عمق پی های مجاور هم
مقاله فاصله پی ها
مقاله تداخل سطوح گسیختگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق بین مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب ظرفیت باربری خاک مساله مهمی است که در شرایط مختلف باید بررسی شود. در مقاله حاضر، روش تحلیلی برای ارزیابی ظرفیت باربری نهایی پی های اجرا شده در مجاورت یک دیگر در فواصل مختلف پی ها از هم ارائه شده است. ظرفیت باربری پی های نزدیک هم بر اساس روش دیوار حائل مجازی و معادل قرار دادن نیروهای فعال و مقاوم وارد بر دیوار به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت باربری نهایی هر پی در نتیجه تداخل سطوح گسیختگی ایجاد شده زیر پی ها که به فاصله آنها بستگی دارد، تغییر می کند. در تحقیق حاضر، تاثیر نوع خاک، عمق پی های اجرا شده در مجاورت هم و خاک مسلح شده بر ظرفیت باربری پی های مجاور هم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت باربری پی های اجرا شده در مجاورت هم نسبت به پی های منفرد با توجه به شرایط، افزایش یا کاهش می یابد. هم چنین خاک مسلح شده، ظرفیت باربری پی های اجرا شده در مجاورت هم را نسبت به پی های منفرد واقع شده روی خاک های غیرمسلح افزایش می دهد و میزان افزایش به فاصله پی ها از هم بستگی دارد. در پایان، نتایج به دست آمده با نتایج تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی که محققان دیگر ارائه کرده اند مقایسه شده و نتایج قابل قبولی به دست می آید.