مقاله بررسی تاثیر عوامل فرمولاسیون بر ویژگی های امول ژل اسپیرونولاکتون ۵ درصد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل فرمولاسیون بر ویژگی های امول ژل اسپیرونولاکتون ۵ درصد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپیرونولاکتون
مقاله امول ژل
مقاله آزادسازی
مقاله جذب پوستی
مقاله کینتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضی سمنانی کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: کلیدری حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری هیرسوتیسم یا افزایش رویش ناخواسته موهای ترمینال از جمله مشکلاتی است که بر الگوی زندگی فرد تاثیر می گذارد. اسپیرونولاکتون از جمله داروهایی است که در درمان این عارضه به کار می رود. عوارض جانبی اسپیرونولاکتون خوراکی سبب شده است که فرمولاسیون موضعی این دارو مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش به بررسی نقش عوامل مختلف در فرمولاسیون امول ژل اسپیرونولاکتون پرداخته شده است.
مواد و روش ها: در این پژوهش از پلیمر کربوپل TR2 جهت تهیه امول ژل استفاده گردید. هم چنین تاثیر سایر اجزای فرمولاسیون از جمله مقادیر حامل های فاز مایی نیز مطالعه شد. سپس ویژگی های فیزیکی فرآورده های تهیه شده تا مدت دو ماه بررسی گردید. جهت مطالعه آزادسازی دارو از دستگاه انحلال شماره ۲ فارماکوپه ایالات متحده استفاده شد. بدین منظور فرآورده در داخل کیسه دیالیز قرار داده شد و میزان آزادسازی دارو تا مدت ۲۴ ساعت انجام پذیرفت. جهت مطالعه میزان جذب پوستی از سلول توزیع و پوست موش استفاده گردید. میزان داروی وارد شده به فاز گیرنده به روش اسپکتروفتومتری فرابنفش اندازه گیری گردید. جهت بررسی کینتیک آزادسازی و جذب پوستی، داده های به دست آمده به سه مدل درجه صفر، یک و هیگوشی برازش گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از بررسی ویژگی های فیزیکی فرآورده های حاصل نشان دهنده عدم پایداری فرآورده های حاوی گلیسرین بود. این یافته ها بیانگر تاثیر مقدار پلیمر بر کیفیت فرآورده بود. هم چنین میزان رهش دارو با افزایش میزان پلیمر کاهش یافت. بررسی pH نشان داد تمامی فرآورده ها در محدوده pH پوست بودند. مطالعه جذب پوستی فرآورده منتخب، بیانگر ۳۹٫۶۱±۴٫۲ درصد جذب دارو پس از ۲۴ ساعت می باشد.
استنتاج: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر تاثیر میزان پلیمر، نوع و مقدار حامل در فاز مایی بر ویژگی های امول ژل دارو می باشد. مطالعات رهش و جذب پوستی نیز بیانگر مناسب بودن فرآورده امول ژل اسپیرونولاکتون، به عنوان یک فرآورده موضعی مناسب با جذب پوستی مطلوب می باشد.