مقاله بررسی تاثیر عوامل زمین شناختی و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک در پراکنش گیاه .Frankenia hirsuta L در مراتع شور و قلیایی استان گلستان (مطالعه موردی: مرتع اینچه شوره زار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل زمین شناختی و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک در پراکنش گیاه .Frankenia hirsuta L در مراتع شور و قلیایی استان گلستان (مطالعه موردی: مرتع اینچه شوره زار)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات شیمیایی خاک
مقاله زمین شناختی نقطه ای
مقاله خاک شور
مقاله مرتع اینچه شوره زار
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابرسجی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوری محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل محیطی تاثیر مهمی در پراکنش گونه های گیاهی داشته و موجب استقرار آن ها در زیستگاه های متفاوت می گردند. لذا به منظور تاثیر عوامل زمین شناختی نقطه ای و برخی از خصوصیت های شیمیایی خاک بر پراکنش گیاهFrankenia hirsuta L. ، این مطالعه در مرتع اینچه شوره زار در استان گلستان انجام شد. این منطقه دارای خاک شور با سفره آب زیرزمینی بالا است و گیاهان شورپسند در آن رویش دارند. برای تعیین برخی از خصوصیت های شیمیایی خاک، نمونه برداری در مرحله گلدهی و از عمق صفر تا ۳۰ سانتی متری از سه محدوده تحت چرای دام، قرق و همجوار (بدون حضور گونه Frankenia hirsute) صورت گرفت. برای تعیین عوامل زمین شناختی (پستی و بلندی های خرد)، از متر استفاده شد. تجزیه آماری و مقایسه میانگین داده های خصوصیت های شیمیایی خاک با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که اختلاف معنی داری بین Ec،ESP  و SAR بین محدوده حضور این گونه و محدوده همجوار (بدون حضور این گونه) وجود دارد به طوری که پراکنش آن به میزان قابل توجهی وابسته به این سه عامل، به خصوص شوری خاک است. تجزیه آماری و مقایسه میانگین داده ها عوامل زمین شناختی با آزمون t-test نشان داد که در دو محدوده قرق و تحت چرای دام اختلاف معنی داری در عوامل زمین شناختی سطح خاک وجود نداشت. نتایج کلی نشان داد، در مرتع اینچه شوره زار گونه مذکور به طور معمول در مکان هایی که از رطوبت بیش تر و شوری کم تری برخوردار است، پراکنش دارد.