مقاله بررسی تاثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرده فروشی اینترنتی
مقاله تمایل به بازگشت دوباره به سایت
مقاله پیوند با فروشگاه
مقاله منافع حاصل از خرید آن لاین
مقاله ارزش های فردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهدشتی شاهرخ زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مبرهن سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کسب و کارها به سوی الکترونیکی شدن می روند ولی در ایران علی رغم رشد چشمگیر جهانی، فروش اینترنتی آمار ناچیزی دارد و افراد تمایل کمی به خرید از خرده فروشی های اینترنتی دارند. لذا باید تلاشی در جهت شناسائی عواملی که بر خرید اینترنتی و فروش اینترنتی تاثیر دارند انجام گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سه ماه گذشته حداقل یک بار خرید اینترنتی داشته اند تشکیل داده است. روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی و حجم نمونه ۳۷۴ نفر بوده است. از مدل کو، کیم و لی (۲۰۰۷) در این تحقیق استفاده شده است. و از روش های کولموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل عاملی تاییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نحقیق برخلاف تحقیقات قبلی از جمله تحقیق کو، کیم و لی (۲۰۰۷) نشان داد که اگر مدیران بتوانند احتمال خرید مکرر را از طریق ارائه اطلاعات با کیفیت بالا در خریداران خود افزایش دهند، تمایل آنها برای بازگشت به سایت افزایش خواهد یافت. در این راستا می توان به مدیران فروشگاه های آن لاین پیشنهاد داد که حس لذت جویی از زندگی را در خریداران تقویت کنند و از سویی دیگر به منظور پاسخ گویی به نیاز به برقراری روابط اجتماعی در افراد، امکانات چت و … را فراهم نمایند.