مقاله بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله استان چهارمحال و بختیاری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله استان چهارمحال و بختیاری)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله روانشناختی
مقاله احساس امنیت اجتماعی
مقاله جوانان
مقاله چهارمحال و بختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پردنجانی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله درصدد است تا به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر احساس امنیت اجتماعی جوانان بپردازد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه تحقیق را کلیه جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد ۳۱۰ نفر به صورت تصادفی به روش چند مرحله ای از شهرهای مختلف استان انتخاب شدند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همان گونه که نتایج تحقیق نشان داد انگیزه دانش آموزان برای مشارکت با پلیس می تواند عامل مهمی در احساس امنیت آنان باشد، بدین صورت که هر اندازه جوانان برای تاثیراتی که مشارکت با پلیس برای آنان به همراه دارد ارزش قایل باشند به همان اندازه احساس امنیت بیشتری خواهد داشت. نتایج همچنین نشان داد که هر اندازه نیروی پلیس از جوانان حمایت نماید به همان میزان نیز آنان احساس امنیت بیشتری خواهند داشت بنابراین لازم است تا برنامه های بیشتری در جهت حمایت از جوانان در مقابله با تهدیدات اجتماعی تدارک ببیند.