مقاله بررسی تاثیر عملیات به زراعی بر کنترل علف های هرز و عملکرد شلتوک برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عملیات به زراعی بر کنترل علف های هرز و عملکرد شلتوک برنج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخم
مقاله برنج
مقاله جمعیت علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش های غیرشیمیایی مبارزه با علف های هرز نقش مهمی در کاهش مصرف سموم و سلامت محیط زیست دارد. امروزه تهیه مطلوب زمین بویژه شخم (شخم دوم) یکی از مهم ترین عوامل کنترل علف های هرز برنج در سایر کشورها شناخته شده است. روش متداول تهیه زمین شالیزار در استان گیلان انجام یک بار شخم در اواخر فصل زمستان و شخم دوم یک تا دو هفته قبل از نشاکاری در بهار است. تعداد دفعات شخم دوم و هم چنین نوع ادوات مورد استفاده متناسب با امکانات و فرهنگ زراعی نقاط مختلف استان متفاوت است. از آنجایی که نوع ادوات و تعداد دفعات شخم دوم بر تراکم جمعیت علف های هرز تاثیرگذار هستند بنابراین آزمایشی با شش تیمار شامل شخم دوم با استفاده از راست کاول متصل به تیلر، روتیواتور و پادلر مخروطی در یک و دو نوبت به فاصله ۱۰ روز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در شالیزار برنج، قریه تکی تازه آباد از توابع شهرستان تالش مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر این تیمارها بر روی تراکم جمعیت مهم ترین علف های هرز منطقه شامل سوروف (Echinochloa crus gali)، اویار سلام (Cyperus rotundus) و قاشق واش (Alisma plantago-aquatica) ارزیابی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که نوع ادوات بکار رفته در شخم دوم بر جمعیت علف های هرز موثر است. مقایسه میانگین تعداد علف های هرز موید این مطلب است که نه تنها تفاوت معنی داری بین نوع ادوات شخم وجود دارد بلکه دفعات شخم (یک یا دوبار) نیز بر تراکم علف های هرز اثر گذاشته است. بهترین تیمار مربوط به استفاده از روش راست کاول، ولی با دوبار شخم بود که جمعیت علف هرز آن در مقایسه با بدترین تیمار یعنی یک نوبت استفاده از پادلر مخروطی، تقریبا باندازه ۲٫۱ برابر کمتر شد.