مقاله بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۲۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری
مقاله گروه تجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحیدری امید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی اقباش علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری می باشد. زمانی که دسترسی به تامین مالی خارجی دشوار است، شرکت ها از جریان نقدی عملیاتی خودشان برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. در نتیجه سرمایه گذاری به جریان نقدی عملیاتی حساس است. اگر شرکتی عضو گروه تجاری باشد، می تواند از شرکت های عضو منابع لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کند و در نتیجه انتظار می رود حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی کاهش یابد. نمونه تحقیق شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین جریان نقدی و سرمایه گذاری در شرکت های عضو گروه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین جریان نقدی و سرمایه گذاری در گروه های متنوع نیز رابطه معناداری وجود ندارد در نتیجه فرضیه اول و دوم تحقیق رد شد. که بیانگر عدم استفاده شرکت های ایرانی از ظرفیت درونی گروه های تجاری می باشد.