مقاله بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد در موش های نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد در موش های نر بالغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرفس کوهی
مقاله موش کوچک آزمایشگاهی
مقاله FSH و LH
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قلمکاری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کرفس کوهی با نام علمی Apium graveolens از تیره Umbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه اثرات درمانی زیادی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز–گناد در موش های نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/C بررسی شد. ابتدا نمونه ها بصورت کاملاً تصادفی در ۵ گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما) تقسیم و کلیه نمونه ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی در دوزهای مختلف (mg/kg/2day150،۱۰۰،۵۰) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت ۲۰ روز ( یک روز در میان) به گروه های تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placebo استفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت تغییر در سطح هورمون های تستوسترون، LH و FSH خون در مقایسه با گروه های شاهد بود. کلیه آزمایش های هورمونی نیز با روش ایمونورادیومتری (RIA) انجام گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد غلظت هورمون های FSH در دوزهای mg/kg150 و ۱۰۰ کاهش معنی دار یافته است در حالی که غلظت LH و تستوسترون در هر سه دوز تزریقی کاهش نشان می دهد. یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی عصاره کرفس کوهی بصورت وابسته به دوز در محور هیپوفیز- گناد موش ای نر می باشد.