مقاله بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی FSH, LH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ های گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر سطح سرمی FSH, LH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مریم گلی
مقاله LH
مقاله تستوسترون
مقاله بیضه
مقاله موش صحرایی
مقاله FSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: بلالی شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: مافی مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی بر فیزیولوژی دستگاه تولیدمثلی جانوران وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ های این گیاه بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون و بافت بیضه در موش های صحرایی است.
مواد و روش ها: در یک تحقیق تجربی، ۳۱ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به ۵ گروه شاهد، دریافت کننده نرمال سالین، دریافت کننده عصاره مریم گلی با دوز ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. عصاره مریم گلی با تزریق درون صفاقی روزانه یک نوبت در زمان های مشخص (۱۰ صبح) به مدت ۳۰ روز تجویز گردید. نمونه های خونی از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و سطح سرمی هورمون ها با استفاده از روش رادیوایمونواسی مورد سنجش قرار گرفتند. بیضه نیز بلافاصله خارج گردیده و پس از تهیه برش های بافتی و رنگ آمیزی مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت
.
نتایج: در گروه های دریافت کننده دوز ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم عصاره، سطح سرمی تستوسترون دارای افزایش معنادار بود (P<0.001). قطر لوله های سمینیفر و تعداد اسپرم ها در تونل لوله ها نیز در این گروه ها به طور معناداری افزایش یافت (P<0.01). سطح سرمی LH و  FSHدر موش های دریافت کننده عصاره نسبت به گروه شاهد دچار تغییر معناداری نشد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که غلظت مناسب عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مریم گلی دارای اثرات تحریکی بر سیستم تناسلی نر بوده و می تواند سطح سرمی هورمون تستوسترون و برآیند اسپرماتوژنز را افزایش دهد.