مقاله بررسی تاثیر عصاره مریم گلی بر گرگرفتگی زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۴۶ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره مریم گلی بر گرگرفتگی زنان یائسه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرگرفتگی
مقاله یائسگی
مقاله مریم گلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی اول شهر هما
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گرگرفتگی یکی از شایع ترین مشکلات زنان در دوران یائسگی است و ممکن است اثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی آنان اعمال نماید. نگرانی های مربوط به عوارض هورمون درمانی جایگزینی موجب افزایش تمایل به تحقیق در مورد درمان های جایگزین از جمله گیاه درمانی در این زمینه شده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره مریم گلی بر تعداد دفعات گرگرفتگی زنان یائسه انجام شد.
مواد و روش ها: طی یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سو کور، ۸۴ زن یائسه ۶۰-۴۵ ساله که با شکایت گرگرفتگی به مرکز بهداشتی و درمانی شماره ۱ لاهیجان مراجعه کرده بودند به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه مداخله و کنترل به ترتیب روزانه یک کپسول ۱۰۰ میلی گرمی عصاره مریم گلی و دارو نما داده شد. متغیر اصلی مورد پژوهش تعداد دفعات گرگرفتگی بود که با استفاده از فرم ثبت تعداد گرگرفتگی ها به صورت خود گزارش دهی توسط شرکت کنندگان یک هفته قبل از مداخله و به مدت ۸ هفته پس از شروع مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: هر دو گروه از نظر مشخصات جمعیت شناختی (به استثناء وضعیت اشتغال و شاخص توده بدنی) همگن بودند. همچنین دو گروه از نظر میانگین تعداد گرگرفتگی قبل از مداخله همسان بودند. پس از ۸ هفته مداخله میانگین تعداد گرگرفتگی در هر دو گروه کاهش یافت اما این کاهش در گروه مداخله (مریم گلی) از نظر آماری به طور معناداری مشهودتر بود (p=0.004).
نتیجه گیری: در این پژوهش تاثیر مصرف ۸ هفته عصاره مریم گلی و دارونما بر کاهش تعداد دفعات گرگرفتگی مشهود بود، اما این تاثیر در گروه مریم گلی مشهودتر بود. لذا می توان از این گیاه بومی و ارزان در تخفیف دفعات گرگرفتگی زنان یائسه استفاده نمود.