مقاله بررسی تاثیر عصاره آبی انغوزه و قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم در کنترل بیولوژیکی آفات کلیدی مگس سفید و شته اقاقیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره آبی انغوزه و قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم در کنترل بیولوژیکی آفات کلیدی مگس سفید و شته اقاقیا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل بیولوژیک
مقاله مگس سفید
مقاله شته اقاقیا
مقاله عصاره آبی انغوزه
مقاله قارچ بیماریزا حشرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 منظور ایمنی زیستی و کاهش اثرات سموم شیمیایی برای اولین بار در ایران استفاده از قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم و عصاره آبی انغوزه برای کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات کلیدی که سالانه خسارات زیادی به محصولات وارد می کنند، صورت گرفت. سویه KB512 قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم از ایزوله های بومی استان جدا و شناسایی شد و تست های آلوده سازی، با اسپری مستقیم بر روی دو آفات مهم دنیا شته اقاقیا افیس فابا و مگس سفید بمیزیا تاباسی صورت گرفت. تست های آلوده سازی با استفاده از تلقیح ۱´۱۰۸ کنیدی بر میلی لیتر انجام شد و نمونه کنترل با ۰٫۰۱ درصد توین ۸۰ در آب مقطر، اسپری شد. بعد از اسپری کردن پلیت ها در انکوباتور با دما ۲۵±۱ درجه سانتی گراد و ۸۰ درصد رطوبت نسبی RH قرار داده شدند. حشرات تست شده هر روز برای ردیابی رشد قارچ بروی آن ها بررسی می شوند بعد از ۹ و ۷ و ۵ روز، درصد مرگ ومیر با غلظت ۱´۱۰۸ گزارش شد. نتایج نشان دادند که کنترل بیولوژیکی آفات هدف به خوبی صورت گرفت.