مقاله بررسی تاثیر عصاره آبی، متانولی، اتانولی و اسانس گیاه لرگ (Pterocarya fraxinifolia) به عنوان یک ماده بیهوش کننده بر روی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عصاره آبی، متانولی، اتانولی و اسانس گیاه لرگ (Pterocarya fraxinifolia) به عنوان یک ماده بیهوش کننده بر روی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیهوشی
مقاله کپور معمولی
مقاله عصاره متانولی
مقاله اسانس
مقاله گیاه لرگ (Pterocarya fraxinifolia)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرد سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم نژادبصرا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از مواد بیهوشی در آبزی پروری امری بدیهی می نماید. در این راستا اثرات بیهوش کنندگی عصاره آبی، اتانولی، متانولی و اسانس گیاه لرگ در بچه ماهیان کپور معمولی(Cyprinus carpio)  به وزن ۱۰±۹۰ گرم برای اولین بار بررسی گردید. کل زمان تاثیر محاسبه شده ۶۰۰ ثانیه و تعداد ماهی در هر آزمایش ۵ قطعه بود. نتایج نشان داد عصاره متانولی گیاه لرگ در غلظت های ۱۰۰ و ۲۰۰ppm به صورت قابل توجه و متفاوتی در بیهوشی ماهی تاثیر داشت، در صورتی که ماهی ها تحت تاثیر عصاره آبی حتی در غلظت ۵۰۰ppm هیچگونه علائمی از مراحل مختلف بیهوشی را نشان نداد و تحت تاثیر غلظت ۱۰۰ و ۲۰۰ppm عصاره اتانولی فقط سطح (۱) و (۲) از مراحل بیهوشی را نشان داد و در غلظت ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ppm برای اسانس در ماهیان تاثیر داشت. در این تحقیق عصاره متانولی گیاه لرگ به عنوان یک بیهوش کننده مناسب برای نمونه برداری خارجی و بافت برداری از باله ها و آبشش ماهی کپور معمولی معرفی می شود.