مقاله بررسی تاثیر عرضه سهام اولین بانک دولتی بر بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۶۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عرضه سهام اولین بانک دولتی بر بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصی سازی
مقاله بازده روزانه
مقاله موسسات مالی
مقاله بانک ملت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبرالساداتی سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیه بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانه سهام موسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوه اجرای آن دارند را سنجید. جامعه آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانه سهام آنها در طول یک دوره ۵۶۵ روزه از ۵ دی ۱۳۸۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان ۷ رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در ۶ رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک ۴ درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانه سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانه آنها مشاهده گردید.