مقاله بررسی تاثیر طولانی مدت فعالیت منظم ورزشی بر تغییرات پروفایل چربی و sVCAM-1 ،sICAM-1 در زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۴۹۹ تا ۵۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر طولانی مدت فعالیت منظم ورزشی بر تغییرات پروفایل چربی و sVCAM-1 ،sICAM-1 در زنان چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله sICAM-1
مقاله sVCAM-1
مقاله تمرینات ورزشی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: بر پایه شواهد پژوهشی، گسترش بیماری های قلبی عروقی زمینه ای التهابی دارد و التهاب عمومی (سیستمیک) نقش مهمی در پیشرفت آترواسکلروز ایفا می کند. این عوامل به ویژه در افراد دارای اضافه وزن و چاق ممکن است خطر وقوع بیماری های قلبی عروقی را افزایش دهد هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر طولانی مدت فعالیت منظم ورزشی بر تغییرات پروفایل چربی وsVCAM-1 ، sICAM-1 در زنان چاق کم تحرک است.
مواد و روش کار: ۳۶ زن سالم در تحقیق شرکت کردند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه تمرینی (۱۸ نفر با میانگین سنی ۲٫۴۱±۳۲ سال، و شاخص توده بدنی ۱٫۴۸±۳۴ (کیلوگرم بر متر مربع)، و گروه شاهد (۱۸ نفر با میانگین سنی ۱٫۲۳±۳۲ سال، و شاخص توده بدنی ۳٫۲۴±۳۴٫۰۶ (کیلوگرم بر متر مربع)، تقسیم شدند. برنامه تمرین ورزشی ۱۲ هفته با شدت ۷۵-۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه بود این تمرینات سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت ۶۰-۵۵ دقیقه اجرا شدند. سطح سرمیsVCAM-1 ، sICAM-1 به روش آنزیمی Immunosorbent (ایمونوزوربنت) با استفاده از کیت الایزای شرکت BMS232 و BMS232TEN کشور هلند، hs-CRP به روش ایمونوتوربیدیمتری و پروفایل لیپیدی خون شامل لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C)، کلسترول تام و تری گلیسرید به روش فتومتری و شاخص های ترکیب بدنی قبل و ۲۴ساعت پس از پایان تمرینات اندازه گیری شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد بعد از ۱۲ هفته تمرین منظم ورزشی اختلاف معنی داری در مقادیر sICAM-1 و sVCAM-1، hs-CRP، TG، TC، LDL-c، HDL-c، LDL/HDL، TC/HDL بین گروه تجربی و شاهد مشاهده شد. همچنین WHR، BMI و درصد چربی در گروه تجربی کاهش معنی داری را نشان داد (p<0.05).
بحث و نتیجه گیری: تمرینات منظم ورزشی با کاهش سطوح شاخص های التهابی sICAM-1، sVCAM-1، LDL-c، TG، و TC ممکن است نقش به سزایی در پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی ـ عروقی داشته باشد. همچنین با توجه به این حقیقت که sICAM-1،، sVCAM-1 شاخص حساس تر از پروفایل لیپیدی است، اندازه گیری آن برای ارزیابی دقیق تر احتمال بروز بیماری های قلبی- عروقی منطقی به نظر می آید.