مقاله بررسی تاثیر ضدعفونی کننده های شیمیایی بر خشونت سطحی آکریل بیس دنچر گرماپخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۵۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ضدعفونی کننده های شیمیایی بر خشونت سطحی آکریل بیس دنچر گرماپخت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دست دندان
مقاله رزین آکریل گرماپخت
مقاله ضدعفونی کننده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروز فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خالصی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: بیک محمدی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ضد عفونی کننده های شیمیایی باید حداقل اثرات جانبی را بر روی سطح بیس دنچر داشته باشند تا تجمع پلاک را کاهش دهند. این مطالعه اثر ضد عفونی کننده ها گلوتار آلدهید ۲% و هیپو کلریت سدیم ۱%، ۲٫۵% و ۵٫۲۵% بر خشونت سطحی دنچر آکریلی گرما پخت را بررسی می کند.
روش کار: ۵۰ نمونه با ابعاد ۱۰٫۲´۷۰٫۲´۳٫۱ میلی متر از رزین بیس دنچر گرما پخت ساخته شد. نمونه ها به صورت تصادفی به ۵ گروه (n=10) اختصاص یافتند. یک گروه به عنوان گروه کنترل و دیگر گروها در ضدعفونی کننده ها به مدت ۱۰ دقیقه غوطه ور شدند و سپس خشونت سطحی نمونه ها با profilometer اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری و از نظر آماری با تست ANOVA یک طرفه تحلیل شدند.
نتایج: خشونت سطحی نمونه های غوطه ور شده در گلوتار آلدهید حداقل بود (۰٫۵۳±۰٫۱۴m) و تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت .(P>0.05) میانگین خشونت سطحی نمونه های غوطه ور شده در هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵% حداکثر بود (۱٫۰۶±۰٫۱۶m) و تفاوت معنی داری با دیگر گروهها داشت.(P=0.000)
نتیجه نهایی: خشونت سطحی بیس رزینی دنچر گرما پخت که در معرض هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵% قرار گرفته اند به طور چشم گیری افزایش می یابد.