مقاله بررسی تاثیر شیوه های مختلف خاکورزی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه هیبرید ذرت دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شیوه های مختلف خاکورزی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه هیبرید ذرت دانه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوه های شخم
مقاله تراکم بوته
مقاله هیبریدها ذرت دانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوکاظمی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل واقع در شهرستان قائم شهر وابسته به مرکز تحقیقات استان مازندران به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل عملیات خاک ورزی در سه سطح بدون شخم، شخم حداقل، شخم رایج، تراکم بوته در سه سطح ۶۵، ۷۵، ۸۵ هزار بوته در هکتار و سه هیبرید DC370، SC500، SC540 بود. نتایج حاصل از این بررسی در سطح احتمال ۵% نشان داد شیوه های خاکورزی بر وزن خشک ریشه در زمان برداشت و طول دانه معنی دار شد. ولی اثر تراکم بر تعداد دانه در ردیف، وزن خشک ریشه، قطر ساقه، عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. همچنین اثر تراکم بر ارتفاع بوته در سطح احتمال ۵% معنی دار شد. در این بررسی، تاثیر هیبریدها بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه معادل ۶٫۴۰ تن در هکتار مربوط به رقم SC540 و کمترین عملکرد دانه معادل ۳٫۵۰ تن در هکتار مربوط به رقم DC370 بود.