مقاله بررسی تاثیر شیوه خشک سازی بر خواص اپتیکی فیلم های نازک نانو ساختاری اکسید نیکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شیوه خشک سازی بر خواص اپتیکی فیلم های نازک نانو ساختاری اکسید نیکل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله ژل
مقاله اکسید نیکل
مقاله خشک سازی
مقاله خواص اپتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه ساروی سیده ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی قدسی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیلم های نازک نانو ساختاری اکسید نیکل با روش غوطه وری سل– ژل تهیه شدند. از سه روش (تابش فروسرخ، آون و مایکروفر) برای خشک کردن فیلم ها استفاده شد. اثر روش خشک سازی روی خواص اپتیکی، مولکولی، الکتریکی، ساختاری و مورفولوژی فیلم ها به ترتیب به وسیله طیف سنج نوری مریی- فرابنفش، طیف سنج تبدیل فوریه فروسرخ، اثر هال، پراش پرتو X، میکروسکوپ نیروی اتمی، و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. ثابت های اپتیکی فیلم های نازک اکسید نیکل با استفاده از رهیافت کمینه سازی نامقید نقطه گرا محاسبه شد. گاف نوار انرژی فیلم ها در روش های خشک سازی با تابش فروسرخ، فر، و مایکروفر به ترتیب ۳٫۶۲، ۳٫۵۹ و ۳٫۴۷ eV به دست آمد. نقش پراش پرتو X نمونه ها نشان می دهد که فیلم های خشک سازی شده با تابش فروسرخ آمورف بوده در حالی که با دو روش دیگر بلوری هستند.