مقاله بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا (parthenogenetic (Artemia در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۴ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا (parthenogenetic (Artemia در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتمیای بکرزا
مقاله ترکیب جمعیتی
مقاله شرایط آزمایشگاهی
مقاله شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده دوغیکلایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آق ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، تاثیر شوری های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ ppt بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخم گشایی سیست ها، ۲۰۰ عدد ناپلیوس در ظروف استوانه ای مخروطی ۱٫۵ لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. پس از بلوغ آرتمیاها، ۳ ماده بکرزا به صورت تصادفی از هر ۵ سطح شوری جدا شده و در ۴ تکرار به مدت ۱۲ هفته پرورش داده شدند. آرتمیاها و زاده ها در طول دوره پرورش به چهار گروه (۱) ناپلی متاناپلی، (۲) آرتمیاهای جوان، (۳) آرتمیاها در مرحله قبل از بلوغ و (۴) آرتمیاهای بالغ تقسیم شده و هر هفته یکبار بطور کامل شمارش شدند. نتایج نشان داد که بیشترین جمعیت بالغین و ناپلی متاناپلی در شوری ۱۰۰ ppt تولید می شود. همچنین بیشترین میزان مراحل پست لاروی و جوان آرتمیا در شوری ۵۰ ppt دیده شد. جمعیت آرتمیای بالغ در طول دوره پرورش افزایش و سایر مراحل رشد آرتمیا کاهش یافت. با توجه به یافته های تحقیق یک رابطه معکوس بین افزایش شوری با شکوفایی جمعیت در آرتمیای بکرزا مشاهده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شوری های پایین برای رشد جمعیت آرتمیای بکرزا مناسب تر است.