مقاله بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی توده محلی و رقم اصلاح شده گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) در شرایط مختلف محیطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی توده محلی و رقم اصلاح شده گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) در شرایط مختلف محیطی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری
مقاله گیاه دارویی
مقاله رازیانه
مقاله جوانه زنی
مقاله توده محلی
مقاله رقم اصلاح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی عاشورآبادی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: محبی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی جبرائیل
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور محلی و اصلاح شده گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایش های جداگانه در سال های ۸۶ و ۱۳۸۵ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری انجام شد. شرایط مورد مطالعه شامل کشت بذر رازیانه های بومی و اصلاح شده در ژرمیناتور، کشت بذور در گلدان، در شرایط آزمایشگاه و در محیط باز بود. در تمام شرایط مورد مطالعه، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل صفر، ۳۰، ۶۰ ،۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی مولار بر لیتر، نمک کلرید سدیم آزمایشگاهی بود که هر کدام از تیمارهای فوق بر بذور محلی و اصلاح شده وارداتی، اعمال شد. ویژگی های مورد ارزیابی در بذور موجود در ژرمیناتور، شامل تعیین درصد جوانه زنی و قوه نامیه بذور، طول ریشه چه و ساقه چه، نسبت طولی ریشه چه به ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه و تعیین بنیه یا انرژی رویشی بذور بود. نتایج آزمایش نشان داد که به طور کلی تاثیر شوری بر ویژگی های اندازه گیری شده معنی دار بود. همچنین در گلدان در شرایط آزمایشگاه و محیط باز نیز تاثیر شوری بر درصد جوانه زنی معنی دار بود. طبق نتایج آزمایش مشخص بود که تاثیر شوری بر ویژگی های مورد بررسی بر توده محلی نسبت به بذور اصلاح شده تاثیر منفی کمتری داشت. نتایج به دست آمده بیان می کند که تاثیر شوری بر تعدادی از ویژگی های مورد مطالعه از سطوح خاصی تاثیر گذاشته و به طور کلی توده های محلی به علت انطباق بیشتر با محیط، کمتر آسیب پذیری بود.